Pentadbiran Sistem

 

a.     Pangkalan Data

 

 

Butang

Kegunaan

Tukar

Menukar pangkalan data

Padat

Memadatkan pangkalan data

Naik Taraf

Menaik taraf pangkalan data

Salin

Menyalin fail pangkalan data

Baru

Membina pangkalan data yang baru

 

Menukar pangkalan data

·       Klik butang Tukar untuk mencari fail pangkalan data Microsoft Access ( .mdb)

·       Klik butang Simpan

 

 

b.     Kata Laluan

Untuk memastikan maklumat penting jadual waktu tidak diubah oleh pengguna yang tidak berkenaan.

Pentadbir sistem (System Administrator) boleh menetapkan kata laluan untuk membuka modul Pentadbiran Sistem,

 Maklumat Asas Sekolah dan Ubahsuai.

Untuk membatalkan kata laluan, tekan butang Reset.

 


 

c.      Lencana Sekolah

Anda boleh muat naik lencana sekolah ke dalam pangkalan data. Lencana ini boleh digunakan sewaktu mencetak jadual waktu peribadi guru, kelas, bilik dan jadual waktu  ganti.

 

 

·       Klik butang Browse untuk mencari fail imej lencana.

·       Klik butang Previu untuk melihat imej sebenar lencana apabila dipapar atau dicetak.

·       Klik butang Simpan